Konstanten razvoj zmesi, nam omogoča izdelavo kvalitetnejših novih proizvodov za najzahtevnejše kupce...
MBA 2B d.o.o.

Zahteve, ki jih morajo današnji izdelki funkcionalno zagotavljati pri uporabi, so v prvi vrsti zahteve za material. Da bi kupcem ponudili hitro in kompetentno rešitev ali pomoč, pri razvoju in določanju materialov tesno sodelujemo z nemškim podjetjem PTE GmbH.

Ta sinergija je še posebej koristna v fazi razvoja artikla, kjer so potrebne hitre spremembe materialov in njihovih lastnosti ter majhne količine materiala.

X

MBA d.o.o.

Copyright